,

Đào tạo - Bồi dưỡng

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017

Ngày 29-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 cho 97 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh dự hội nghị.

 


 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh dự lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 6 tuần, 240 tiết học với 17 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo, thông qua 4 phần học: Nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản; thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, tham mưu, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung quan trọng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành đặc biệt quan tâm.

Đồng chí đề nghị Trường Chính trị tỉnh chỉ đạo các giảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, tận tình phổ biến, trao đổi kiến thức cho học viên; sát sao quản lý lớp học, quản lý chặt chẽ nội dung và thời gian học tập trên lớp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi học viên công tác để quản lý học viên.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có học viên tham dự lớp học tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên tham gia học tập đầy đủ. Các học viên cần thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học; bố trí thời gian, công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục