,

Đào tạo - Bồi dưỡng

Quy định ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh vừa ban hành quy định ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để làm căn cứ tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức cấp xã.

 


Ảnh minh họa. Nguồn: TQĐT

Các chức danh công chức cấp xã quy định ngành đào tạo bao gồm Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội. Mỗi chức danh đều yêu cầu phải có ngành đào tạo phù hợp theo quy định.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ ngành đào tạo để xây dựng kế hoạch tuyển dụng lựa chọn ngành đào tạo, trình độ đào tạo theo từng chức danh và vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định. Đồng thời triển khai rà soát trình độ, ngành đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Quyết định này có hiệu lực từ 01/8/2017.
 
Quang Sơn

Tin cùng chuyên mục