,

Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2017

Ngày 10/8, tại Nhà khách Minh Thanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư.

Đồng chí Lê Gia Hải, PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc lớp học.


Tại khóa học, học viên đã được các chuyên gia của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu ( Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hướng dẫn những nội dung cơ bản và quan trọng của chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng như cách sử dụng hệ thống đấu thầu quốc gia qua mạng; Quy trình đăng ký bên mời thầu/nhà thầu, đăng tải thông tin đấu thầu; Quy trình đấu thầu qua mạng (Các bước như TBMT, bán HSMT, mở thầu, nhập kết quả đánh giá, chọn nhà thầu trúng thầu. Hướng dẫn bên mời thầu/nhà thầu chuẩn bị để đấu thầu qua mạng v.v...

Cũng qua lớp bồi dưỡng học viên sẽ được trực tiếp thực hành việc đăng ký đấu thầu qua mạng thông qua hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, tiện ích của việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu cũng như tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức, triển khai của các chủ đầu tư tại ban quản lý dự án nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp nói chung.

MT

Tin cùng chuyên mục