,

Công chức - Viên chức

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Sáng 5-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khoá 25 năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 25 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thuộc 17 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Theo chương trình khóa học, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 14 chuyên đề phần kiến thức, 13 chuyên đề kỹ năng thực thi, 6 chuyên đề báo cáo và tham gia nghiên cứu thực tế. Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, nâng cao kỹ năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các học viên tập trung học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 25 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, thuộc 17 cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Theo chương trình khóa học, các học viên sẽ được các giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 14 chuyên đề phần kiến thức, 13 chuyên đề kỹ năng thực thi, 6 chuyên đề báo cáo và tham gia nghiên cứu thực tế. Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, nâng cao kỹ năng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đồng thời nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các học viên tập trung học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng đã đề ra.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử

Tin cùng chuyên mục