,

Thi đua khen thưởng

Những nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin trân trọng giới thiệu về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).