,

Tôn giáo

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

Ngày 10/01/2024, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 34/SNV-TG về việc thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 14/12/2023 của Bộ Nội vụ. Văn bản số 34/SNV-TG gửi các tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện khi có các hoạt động tôn giáo tổ chức tại địa phương theo quy định về thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ. (Văn bản số 34/SNV-TG ngày 10/01/2024)

Phòng Tôn giáo

Tin cùng chuyên mục