,

Thi đua khen thưởng

Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2024

Ngày 01/3/2024, tại tỉnh Bắc Kạn, Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái cùng lãnh đạo lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023, hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc được triển khai đúng quy định, bám sát hướng dẫn của Trung ương, như: xây dựng kế hoạch hoạt động; ký kết giao ước thi đua; xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm; trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua… góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các cụm, khối thi đua, cơ quan, đơn vị tại mỗi tỉnh đều tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, bám sát nội dung phát động thi đua của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể để tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng cao, bám sát các tiêu chuẩn theo quy định; việc bình xét, suy tôn đề nghị các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng quy trình, chính xác, công khai, khách quan. Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng cho người lao động, người trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ được chú trọng hơn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh đã thống nhất bầu tỉnh Tuyên Quang làm Cụm trưởng, tỉnh Hòa Bình làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2024.

Đ/c Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng tỉnh Tuyên Quang - Cụm trưởng năm 2024; tỉnh Hòa Bình - Cụm phó năm 2024

Thay mặt Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Cụm thi đua, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã Phát động phong trào thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, trong đó tiếp tục chú trọng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội...; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”; đẩy mạnh công tác nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các sáng kiến, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phát động phong trào thi đua năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc 7 tỉnh trong Cụm có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm thi đua năm 2023, tỉnh Tuyên Quang có 03 cá nhân được nhận Bằng khen.

Tin cùng chuyên mục