,

Thời sự - Chính trị

Khát vọng Tuyên Quang. Bài 1, Ban hành và triển khai các nghị quyết, đề án kịp thời, bài bản

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện rõ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển. Để cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng đó, và để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, đề án tập trung thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để đến năm 2025, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Nhiệm kỳ này, BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã sớm ban hành các nghị quyết, đề án triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển ngay từ đầu nhiệm kỳ một cách bài bản, khoa học. Điều này thể hiện khát vọng xây tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, góp phần hiện thực mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài bản, khoa học

Việc ban hành các nghị quyết, đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tổ chức thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Do đó, ngay sau Đại hội, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh bắt tay ngay xây dựng dự thảo các nghị quyết, đề án, chương trình trình UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến thông qua để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Có thể nói, đây là nhiệm kỳ các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình trong nhiều lĩnh vực được ban hành từ rất sớm. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đến thời điểm hiện tại, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, 1 đề án; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết, 1 đề án; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành 9 đề án về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm kiểm tra xây dựng các dự án giao thông kết nối tại huyện Sơn Dương.

Các nghị quyết, đề án, chương trình được ban hành có hệ thống, cùng một thời điểm bảo đảm thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là các đề án được UBND tỉnh ban hành xác định rõ các giải pháp thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đồng chí Giang Văn Huỳnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, việc ban hành song song các nghị quyết và đề án sẽ tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện để hướng tới mục tiêu chung, giúp các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra các giải pháp cụ thể, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đây là nhiệm kỳ được BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình từ rất sớm. Chưa đến 1 năm của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã hoàn thành xây dựng các nghị quyết, đề án, chương trình, điều này thể hiện sự thống nhất, đoàn kết và trí tuệ tập thể rất cao của cấp ủy, chính quyền tỉnh; thể hiện khát vọng xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Sức lan tỏa

Sớm ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

Ngay sau khi ban hành, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, hội nghị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây là việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, đề án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, ngành tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, đề án để thực hiện mục tiêu xuyên suốt xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Từ hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết, đề án có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự kỳ vọng rất lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân. Đồng chí Phạm Ninh Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền huyện đã hoàn thành xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên thực tiễn. Nhiều nội dung đã được triển khai từ rất sớm, nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của nhân dân, nhất là xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn. Đến hết tháng 8, huyện đã hoàn thành bê tông hóa hơn 61 km đường bê tông nông thôn và đường nội đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Huyện đang tập trung thực hiện các công việc để triển khai các công trình lớn của tỉnh như giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; xây dựng cầu Xuân Vân và nhiều công trình lớn khác. Khi những công trình này được xây dựng, hoàn thành tạo diện mạo mới, quy mô và bề thế hơn không chỉ cho Yên Sơn mà còn tạo động lực để Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững.

Cụm công nghiệp Thắng Quân (Yên Sơn) được tạo thuận lợi về mặt bằng, hoàn thành xây dựng các nhà máy tạo việc làm cho trên 2.000 lao động.

Các nghị quyết, đề án nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, bởi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới tạo động lực cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung của tỉnh. Anh Bùi Ngọc Văn, Giám đốc Công ty TNHH 27-7 (Sơn Dương) phấn khởi nói, chưa khi nào anh thấy các cơ chế, chính sách phát triển trong nhiều lĩnh vực được ban hành đầy đủ, toàn diện và kịp thời như giai đoạn này. Các nghị quyết, đề án về phát triển lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch thực sự là cơ hội để doanh nghiệp đầu tư khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất. Công ty của anh đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại Cụm công nghiệp, nước sinh hoạt và nước phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp tại xã Phúc Ứng. Đây là tiền đề quan trọng để công ty tiếp tục đầu tư phát triển các dự án công nghiệp trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bày tỏ niềm vui mừng và phấn khởi, kỳ vọng các nghị quyết, đề án của tỉnh sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Anh Trịnh Văn Tuyển, phường An Tường (TP Tuyên Quang) cho biết, anh thường xuyên đọc Báo Tuyên Quang và nghe đài, được biết tỉnh đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân lao động, anh rất phấn khởi. Anh mong muốn, các nghị quyết, đề án của tỉnh phải được triển khai quyết liệt, sáng tạo, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án để người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với việc sớm ban hành các nghị quyết, đề án, chương trình thể hiện tầm nhìn chiến lược của cấp ủy, chính quyền tỉnh cho giai đoạn phát triển mới, nhận được sự kỳ vọng và tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là yếu tố căn cốt để đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử 

Tin cùng chuyên mục