,

Phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh

Để nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Nội vụ đăng tải bộ tài liệu “Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh” do Sở Tư pháp biên soạn.

Tin cùng chuyên mục