,

Công chức - Viên chức

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với viên chức năm 2023

Sáng ngày 06/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với viên chức năm 2023. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Mai Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên được phân công giảng dạy và 243 học viên.
          Tại Lễ khai giảng, đồng chí Tạ Thanh Dũng, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ đã công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đối với viên chức khóa 1, khóa 2 năm 2023. Chương trình Bồi dưỡng được thực hiện trong 10 ngày bao gồm các chuyên đề giảng dạy, kiểm tra và đi nghiên cứu thực tế. Thông qua lớp Bồi dưỡng, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản trong thực thi công vụ và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương như: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Văn hóa lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; Kỹ năng tổ chức, điều hành họp,…
 
     Đồng chí Mai Quang Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 phát biểu khai giảng lớp học
 
           Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Mai Quang Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần, trách nhiệm, tham gia học tập nghiêm túc, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia phát biểu ý kiến thảo luận trong quá trình học tập; khóa học nhằm giúp học viên trang bị thêm kiến thức về quản lý nhà nước,    kỹ năng lãnh đạo và quản lý của lãnh đạo cấp phòng, nâng cao năng lực, lề lối tác phong làm việc khoa học, hoàn thiện kỹ năng... Đồng thời được giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tực tiễn trong quá trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ Khai giảng
 
          Phát biểu giao nhiệm vụ cho học viên, đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các đồng chí học viên cần bám sát chương trình học tập theo Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Đồng thời thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất; đồng chí đề nghị các cán bộ của Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh tham gia quản lý lớp học cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Nguồn: http://truongchinhtritq.edu.vn/

Tin cùng chuyên mục