KỲ HỌP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 - 08:08


Sáng ngày 22/3/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban đối ngoại Trung ương,  nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh tuyên Quang; đồng chí Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố; Thường trực HĐND 138 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đến đặt hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Đúng 8 giờ, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh chính thức khai mạc.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành thảo luận, xem xét và thông qua các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.


Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Qua báo cáo của báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh cho thấy Ủy ban nhân dân tỉnh đã được tổ chức và hoạt động bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định pháp luật khác có liên quan; được kiện toàn thường xuyên, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội được thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng Quy chế làm việc đã ban hành. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc đã ban hành. Đã phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; duy trì sự thống nhất, đoàn kết, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát phương châm xuyên suốt cả nhiệm kỳ của Chính phủ là xây dựng“Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân” để chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đã thống nhất thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh; ban hành kịp thời các chính sách, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Đồng thời tích cực, chủ động đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về các lĩnh vực đời sống xã hội đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đưa tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hoá; một số chính sách đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia thực hiện, tạo nguồn vốn cho nhiều hộ dân, doanh nghiệp mở rộng đầu tư góp phần làm chuyển dịch sản xuất nông nghiệp hàng hoá theo hướng tích cực hơn, phát triển kinh tế - xã hội.

Các ngành Tòa án, Kiểm sát, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trịm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sự phối hợp giữa cá ngành trong hoạt động tố tụng ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả.

Thay mặt ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.


Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Nhiệm kỳ 2016-2021, với cơ cấu hợp lý, coi trọng chất lượng, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã chú trọng đổi mới toàn diện các hoạt động, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhằm hiện thực hóa nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo những thay đổi căn bản diện mạo của tỉnh.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tích cực thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát bằng hình ảnh; hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có chiều sâu và hiệu quả cao, góp phần giúp các cấp, các ngành thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được chú trọng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, qua đó đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài và đơn, thư vượt cấp, bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý điều hành nhằm hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở từng vị trí công tác, lĩnh vực hoạt động và địa bàn cư trú đã luôn nỗ lực cao thực hiện trách nhiệm của mình trước cử tri, luôn vì quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, không ngừng học tập, rèn luyện, phát triển về mọi mặt để Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt vị trí, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của HĐND tỉnh khoá XVIII đã đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước trong bộ máy chính quyền địa phương, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự chuyển biến to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét và thống nhất cao thông qua 05 nghị quyết: Nghị quyết về quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, chú trọng thực hiện đặt hàng giao nhiệm vụ. UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, triển khai hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu "kép", vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, ngay trong tuần này, UBND tỉnh sẽ ban hành thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến làm việc tại tỉnh; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với tinh giản biên chế; thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giám sát chặt chẽ việc thu chi ngân sách nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình và đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Thanh Trà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa các ông, bà được miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Công

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Triệu Kim Long, do được nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội. bầu bà Lê Thị Thanh Trà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu ông Nguyễn Văn Lợi giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Giám đốc sở Xây dựng, do đã được cấp có thẩm quyền bố trí công việc khác. Bầu bổ sung 04 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Vũ Quang Thắng, Giám đốc sở Nội vụ; Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc sở Y tế; Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng. Ảnh: Thành Công

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 55 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ngành, các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan tập trung triển khai thực hiện các luật, nghị quyết mới được thông qua; phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị quan trọng này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể nhân dân, cử tri trong tỉnh đã luôn tin tưởng, trao trọng trách và đồng hành cùng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện trọng trách được giao phó. Đồng chí tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua các nhiệm kỳ hoạt động, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy cử tri và Nhân dân./.

Nguồn: http://hdndtuyenquang.gov.vn/