Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 - 14:13
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /