Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của BTC Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021 - 16:08
File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.424 views


Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /