UBND tỉnh Tuyên Quang họp cho ý kiến về đề nghị giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021 - 09:50


Ngày 26/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2021 để xem xét, cho ý kiến về 20 nội dung, trong đó có nội dung giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

 

Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao 1.754 biên chế công chức và 132 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2022, giữ nguyên so với số giao năm 2021.

 

 

Đ/c Vũ Quang Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo nội dung xin ý kiến UBND tỉnh tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022; đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp đề nghị Sở Nội vụ rà soát, hoàn thiện các dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Phòng TCBC và TCPCP


Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /