,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Tuyên Quang triển khai nghiêm túc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 26-4, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Sơn Dương.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Tuyên Quang đã nghiêm túc triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 22/9/2023 về xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025. Qua rà soát, đối chiếu với các quy định, tỉnh Tuyên Quang có 2 đơn vị hành chính xã là xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn thuộc huyện Sơn Dương thuộc diện phải sắp xếp do đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến cử tri, nhân dân tại các đơn vị hành chính liên quan trực tiếp tới Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đạt tỷ lệ cử tri đồng ý cao; HĐND các xã Hồng Lạc và Vân Sơn, HĐND huyện Sơn Dương, HĐND tỉnh đã tổ chức họp, tán thành chủ trương nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn để thành lập xã Hồng Sơn thuộc huyện Sơn Dương đạt tỷ lệ nhất trí cao.

Theo đề án, sau khi sáp nhập 2 xã Hồng Lạc và Vân Sơn thành lập xã Hồng Sơn có diện tích tự nhiên là 19,35 km2 (đạt 38,7% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số là 9.576 người (đạt 191,52% so với tiêu chuẩn); dân số là người dân tộc thiểu số 1.741 người (chiếm 18,18% tổng dân số), toàn xã có 14 thôn, trụ sở làm việc đặt tại trụ sở hiện có UBND xã Hồng Lạc hiện nay.

Cùng với đó, các phương án bố trí, sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ được quan tâm đảm bảo theo hướng tinh gọn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch tại trụ sở đơn vị hành chính mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ các nội dung liên quan đến thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và huyện Sơn Dương tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác. Cùng với đó tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các số liệu vào các báo cáo, hồ sơ đảm bảo chi tiết và đầy đủ; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, sớm thẩm định hồ sơ, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025, trình Chính phủ, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định để tổ chức, triển khai thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đã định. Từ đó góp phần ổn định đơn vị hành chính, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Đại diện Bộ Nội vụ thảo luận tại buổi làm việc.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp quy hoạch phát triển tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện đề án.

Đồng chí đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng lộ trình, quy định. Tỉnh cần tiến hành rà soát cụ thể toàn bộ số liệu đảm bảo thống nhất trong các văn bản chỉ đạo thực hiện và trình lên cấp trên; bổ sung chi tiết, đầy đủ hơn về các hạng mục cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp thôn bản, đặc biệt là đội ngũ dôi dư để có phương án bố trí phù hợp.

Đồng thời có phương án sử dụng cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ cán bộ sau sát nhập một cách phù hợp, phát huy hiệu quả công việc; quan tâm đến vấn đề đặt tên mới sau khi thực hiện sáp nhập các xã để nhận được sự đồng tình cao của nhân dân...

Trước đó, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn (Sơn Dương).

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục