,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến với người ứng cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quy trình bầu cử đang được thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

Tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Sáng 5-3, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ...

Đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng 24-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ ...

HỌP PHIÊN THỨ NHẤT ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

Chiều 23-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban bầu ...