,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 12/4/2022, tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cho 225 đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

Đồng chí Vũ Quang Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Lê Thu

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Minh Thủy - Báo Tuyên Quang

Đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Tại lễ khai mạc đồng chí nhấn mạnh công tác bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong cả nhiệm kỳ. Qua công tác bồi dưỡng giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại lễ khai mạc yêu cầu đặt ra kết thúc lớp bồi dưỡng mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân phải lắm chắc một số kỹ năng cơ bản, trọng tâm đó là: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Kỹ năng giám sát; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, an sinh xã hội… để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương, đơn vị; phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân, xứng đáng người đại biểu của dân.          

Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN

Tin cùng chuyên mục