,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị của Nhân dân

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân kỳ tháng 1/2024 (Ảnh Báo Tuyên Quang)

 

Năm 2023, toàn tỉnh tiếp 2.094 lượt công dân với 2.964 vụ việc; tiếp nhận 3.028 đơn thư, trong đó, đủ kiện xử lý là 2.752 đơn gắn với vụ việc, hầu hết đơn thư là ý kiến kiến nghị, phản ánh chiếm 2.649 đơn; 26/32 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cơ quan chức năng đã được giải quyết dứt điểm, đạt 81,25%. Việc tiếp dân, giải quyết nguyện vọng của nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Bí thư cấp ủy các cấp đã thực hiện 1.170 cuộc tiếp dân và đối thoại trực tiếp với với công dân, giải quyết 269 vụ việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện 19 cuộc tiếp dân, giải quyết 19 vụ việc; trực tiếp đối thoại 2 hội nghị với đại diện công nhân, người lao động và nông dân trong tỉnh. Bí thư các huyện, thành ủy thực hiện 41 cuộc tiếp dân, giải quyết 42 vụ việc. Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện 1.110 cuộc tiếp dân, xử lý 212 vụ việc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện 10 kỳ tiếp dân, với 22 lượt công dân; trực tiếp đối thoại tại hội nghị với đại diện đoàn viên thanh niên và nông dân trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tổ chức 168 cuộc đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tổ chức 1.076 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, với sự tham gia của 67. 669 lượt cử tri; tiếp nhận, tổng hợp 6.044 ý kiến của nhân dân chuyển các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Hầu hết các nội dung qua tiếp dân, đối thoại với nhân dân đều được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm trả lời, giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; góp phần ổn định xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nguồn: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục