,

Văn thư - Lưu trữ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử triển khai công tác bồi nền tài liệu trên nền giấy bằng phương pháp thủ công

Thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, rà soát các phông tài liệu hiện đang bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử, thống kê số lượng tài liệu có tình trạng vật lý kém để đưa ra tu bổ, phục chế.

Sau khi lựa chọn, thống kê số lượng tài liệu có tình trạng vật lý kém bị hư hỏng, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-TTLT ngày 03/5/2024 về việc bồi nền tập lưu Báo cáo, Thông báo, Công văn thuộc Phông Lưu trữ Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 1975. Số tài liệu đưa ra bồi nền là 9.500 trang, đây là những tài liệu quý có tình trạng vật lý kém, bị giòn, mủn, gẫy nát, bị axit ăn mòn, giấy mỏng, ố bẩn, dính bết, rách cần được bồi nền ngay để bảo tồn và phát huy giá trị của tài liệu.

Được sự hướng dẫn, phổ biến kiến thức về bảo quản tài liệu lưu trữ, các tác nhân gây hại đối với tài liệu, bảo quản dự phòng; các hư hỏng thường gặp đối với tài liệu; quy trình tu bổ tài liệu; lựa chọn các biện pháp tu bổ tài liệu; bồi nền bằng phương pháp thủ công của chuyên gia Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã nghiêm túc tiếp thu và nắm bắt đầy đủ các bước từ lựa chọn tài liệu có giá trị bị hư hỏng, rách nát cần được tu bổ đến các công đoạn chi tiết của quá trình tu bổ (bồi nền) tài liệu, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của viên chức trong việc bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Một số hình ảnh trong quy trình bồi nền tài liệu lưu trữ đang được thực hiện tại Trung tâm:

Bước pha chế hồ dán

Bước làm ẩm tài liệu đưa ra bồi nền

Bước đặt tài liệu lên giấy dó đã quét hồ, làm phẳng bằng dụng cụ chuyên dụng

Bước ép phẳng tài liệu sau khi được quét hồ dán bằng con lăn chuyên dụng

Bước phơi khô tài liệu đã bồi nền

Bước xén mép, xắp xếp tài liệu đã bồi nền

Tài liệu lưu trữ trước khi bồi nền

Tài liệu lưu trữ trước khi bồi nền

Tài liệu lưu trữ sau khi bồi nền

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục