,

Thời sự - Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Na Hang

Từ ngày 3 đến 6-5, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 1 đã đi kiểm tra, nắm tình hình về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã Đà Vị, Yên Hoa, Thượng Nông, Thượng Giáp (Na Hang).