,

Đào tạo - Bồi dưỡng

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý đất đai, nhà ở, thị trường Bất động sản và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại Tuyên Quang

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị, ngày 28/7/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với UBND huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang tổ chức 02 khóa bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý đất đai, nhà ở, thị trường Bất động sản” và “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” theo Đề án 1961.