,

Thời sự - Chính trị

Công đoàn Cơ sở Sở Nội vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 21/4/2023, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XVII; thảo luận tham gia ý kiến về báo cáo chính trị của Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Nội vụ, sự chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đề ra 11 mục tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó xác định  tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện…

Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bế mạc, Đại hội đã kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ XVIII đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Nguyễn Thanh Huyền - Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục