,

Ngành nội vụ

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Đánh giá cao chất lượng thông tin cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai thực hiện đang được nghiệm thu kết quả điều tra đối với các địa phương. Sáng ngày 14/12, Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương xung quanh kết quả cuộc Điều tra này. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn!

 

Phóng viên: Trước tiên, xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng đã dành thời gian phỏng vấn cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ! 
Thưa Thứ trưởng, đây là lần đầu tiên Bộ Nội vụ chủ trì cuộc Điều tra quốc gia về cơ sở hành chính, vậy xin Thứ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Điều tra. Đến thời điểm này tiến độ nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với các bộ, ngành và địa phương diễn ra như thế nào?

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ


Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Cuộc Điều tra quốc gia về cơ sở hành chính lần này có mục đích, ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia chính thức về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính…; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra trong những năm tiếp theo của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương và thu thập một số thông tin chuyên đề phục vụ tổng kết, đánh giá một số Đề án, Nghị quyết lớn.

Đây là lần đầu tiên ngành Nội vụ chủ trì triển khai một cuộc điều tra thống kê quốc gia lớn và quan trọng, chính vì vậy, ngay từ đầu Lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công và xử lý các công việc để đảm bảo cuộc Điều tra đạt kết quả cao nhất, đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Bộ Công an, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Đội ngũ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, nhất là đội ngũ Giám sát viên, Quản trị viên các cấp đã làm việc hết sức tích cực, có trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để thực hiện nhiệm vụ. Có sự phối hợp, giúp đỡ chuyên môn của ngành thống kê, được Cục Thống kê tỉnh hỗ trợ nhiệt tình.

Bên cạnh đó, do đây là cuộc điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, lần đầu tiên ngành Nội vụ triển khai thực hiện, trong bối cảnh năm 2021 ngành Nội vụ có nhiều nhiệm vụ lớn như công tác triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài nên còn một số khó khăn nhất định như nguồn lực, công tác tuyên truyền, tập huấn… Đội ngũ giám sát viên đều là kiêm nhiệm, trình độ về công nghệ thông tin, tài chính kế toán, nghiệp vụ thống kê còn nhiều hạn chế nên cũng gặp khó khăn trong quá trình tổ chức điều tra. Sự phối hợp của một số cơ sở hành chính trong việc cung cấp thông tin chưa được tốt, một số địa phương chưa có sự phối hợp giữa Sở Nội vụ và Cục Thống kê.

Về tiến độ nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính giữa Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tính đến ngày 10/12/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã nghiệm thu 100% kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của khối Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đối với khối địa phương, công tác nghiệm thu đạt 90% và đến ngày 16/12/2021 sẽ hoàn thành 100%.

Phóng viên: Thông qua các Hội nghị nghiệm thu, Thứ trưởng đánh giá thế nào về chất lượng thông tin cuộc điều tra của các địa phương, bộ ngành?

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Thông qua các buổi nghiệm thu, tôi đánh giá các Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo địa phương đã giành sự quan tâm tới cuộc Điều tra quốc gia Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Các Ban Chỉ đạo nêu trên đã triển khai quyết liệt, ban hành các công văn hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng thời, Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm tới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. 

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có công văn hướng dẫn nghiệm thu các cấp tại địa phương, yêu cầu các Ban Chỉ đạo các tỉnh tiến hành nghiệm thu trên cơ sở rà soát, đối chiếu 100% phiếu trên địa bàn tỉnh với tài liệu kiểm chứng được cơ quan chức năng phê duyệt. Trong các hội nghị nghiệm thu giữa Trung ương và địa phương, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành chọn mẫu Phiếu nghiệm thu và yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cung cấp tài liệu kiểm chứng (bản scan) gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương để nghiệm thu nhằm đối chiếu với số liệu khai trên phiếu nhằm đảm bảo tính chính xác, khớp đúng với các báo cáo được phê duyệt của cơ sở hành chính khai phiếu, đồng thời đánh giá chất lượng thông tin cung cấp trên Phiếu. Do đó, tôi tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng thông tin cuộc điều tra của các địa phương.

Phóng viên: Qua cuộc điều tra này, Ban Chỉ đạo Trung ương đã rút ra bài học kinh nghiệm gì trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai và sự phối kết hợp giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với Ban Chỉ đạo các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương để các cuộc điều tra sau sẽ thực hiện tốt hơn, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, qua đó sẽ có đánh giá tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đây, có thể nhận thấy một số bài học sau:

Thứ nhất: Về công tác xây dựng Phương án điều tra và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, nếu được xây dựng kỹ lưỡng, khoa học, cũng như việc lựa chọn thời điểm, thời gian tiến hành cuộc Điều tra phù hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả cuộc Điều tra.

Thứ hai: Về công tác tuyên truyền, tập huấn. Các cơ sở hành chính, người cung cấp thông tin phải hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin thống kê theo luật định, từ đó tham gia tích cực trong quá trình tổ chức triển khai; đồng thời phải chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn kịp thời để những người tham gia cuộc Điều tra hiểu và làm tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ ba: Đẩy mạnh và coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thu thập số liệu và tổng hợp, phân tích kết quả điều tra. Mặt khác, tính chủ động, sáng tạo khi gặp tình huống cực kỳ khó khăn như đại dịch Covid-19 cần được phát huy, như việc tổ chức các buổi làm việc với địa phương, nghiệm thu cấp Trung ương thực hiện qua hình thức trực tuyến đã mang lại hiệu quả cũng khá cao trong điều kiện hạn chế do dịch bệnh.

Thứ tư: Đó là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương và địa phương, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về công tác chuyên môn của Ban Chỉ đạo các cấp…

Phóng viên: Trân trọng cám ơn Thứ trưởng!
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Tin cùng chuyên mục