,

Đào tạo - Bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng năm 2017

Ngày 10/8, tại Nhà khách Minh Thanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý dự án và các chủ đầu tư.