,

Công chức - Viên chức

Thi tuyển vòng 1 Kỳ tuyển công chức năm 2024

Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024; Kế hoạch số 05/KH-HĐTDCC ngày 02/4/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 về tổ chức xét tuyển, thi tuyển công chức năm 2024;

Ngày 11/5/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 đã tổ chức khai mạc và tổ chức thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển công chức năm 2024. Tại kỳ thi tuyển có 115 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.  Kết quả thi vòng 1 có 73 thí sinh đủ điều kiện dự, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2024 vào ngày 31/5/2024.

Khai mạc thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển công chức năm 2024

Phòng CCVC, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục