,

Cải cách hành chính

Tập huấn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 22-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh.

Tạo hài lòng về cơ quan hành chính nhà nước

Với mục tiêu “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả công việc hành chính”, thời gian qua, các sở, ngành địa phương đã có nhiều ...