,

Cải cách hành chính

Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024

Sáng ngày 03/6/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 và các năm tiếp theo.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh  một số nhiệm vụ trọng tâm: Công bố chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023 và phân tích các chỉ số, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hội Nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số: PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh

Tại Hội nghị, công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Nội vụ xếp thứ nhất với chỉ số đạt 95,88%, Sở Y tế thấp nhất với chỉ số đạt 80,58%; đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xếp thứ nhất với chỉ số đạt 87,79%, Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa thấp nhất với chỉ số đạt 80,53%. 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Cũng tại hội nghị, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế, những tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa của các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI cấp tỉnh năm 2023 và xin ý kiến, thảo luận, đề xuất các giải pháp của các cơ quan, đơn vị theo chứ năng, nhiệm vụ   được giao.

Thông qua Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan, đơn vị và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024, giúp các cơ quan, đơn vị rà soát tồn tại, hạn chế, các tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa liên quan đến trách nhiệm của ngành, lĩnh vực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phòng CCHC-VTLT

Tin cùng chuyên mục