,

Cải cách hành chính

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) tỉnh Tuyên Quang 2021

Sáng 10/5/2022, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự công bố.

 

Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Theo Bảng tổng hợp Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi) năm 2021, Tuyên Quang thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố có Chỉ số trung bình cao, với 43,402 điểm xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự công bố chỉ số PAPI

Trong đó các Chỉ số thành phần: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,937 điểm (xếp nhóm trung bình cao); công khai trong việc ra quyết định ở địa phương 5,615 điểm (xếp nhóm cao nhất); trách nhiệm giải trình với người dân 4,388 điểm (xếp nhóm trung bình cao); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 7,038 điểm (xếp nhóm trung bình cao); thủ tục hành chính công 7,127 điểm (xếp nhóm trung bình thấp); cung ứng dịch vụ công 7,782 điểm (xếp nhóm trung bình cao); quản trị môi trường 3,729 điểm (xếp nhóm trung bình cao); quản trị điện tử 2,742 điểm (xếp nhóm trung bình thấp). Trong 08 chỉ số thành phần, Tuyên Quang có 01 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất (công khai trong việc ra quyết định ở địa phương.

Từ kết quả đạt được Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Tuyên Quang năm 2021, đánh giá được chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, công khai, minh bạch, tiếp cận thông tin và sử dụng có hiệu quả dịch vụ công.

 Phòng CCHC - VTLT

Tin cùng chuyên mục