,

Cải cách hành chính

Phấn đấu nâng cao các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 03/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số PCI, Par Index, Sipas, Papi năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Tuyên Quang đạt 88,46%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,12%, tăng 16 bậc so với năm 2022. Trong đó có 03 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh, thành phố; 6 chỉ số thành phần tăng vị trí thứ tự so với năm 2022; 2 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính được Bộ Nội vụ công nhận.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh: Sở Nội vụ đứng đầu với 95,88%; Sở Tài chính đứng thứ hai với 95%; Sở Y tế đứng cuối với 80,58%. Đối với UBND cấp huyện, UBND huyện Lâm Bình đứng đầu với 87,79%; UBND huyện Chiêm Hóa đứng cuối với 80,53%.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh đạt 65,45 điểm, tăng 2,59 điểm so với năm 2022. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) năm 2023 của tỉnh đạt 41,49/80 điểm.

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh (Sipas) đạt 82,83%, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 1,11% so với năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị

Mục tiêu năm 2024, tỉnh phấn chỉ số PCI tăng từ 4 bậc trở lên trong bảng xếp hạng PCI của cả nước, điểm số đạt trên 66,80 điểm (tăng 1,35 điểm so với năm 2023). Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tất cả 10 chỉ số thành phần PCI năm 2024 của tỉnh phải có sự cải thiện so với năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp hiệu quả, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương nhằm nâng cao các chỉ số PCI, Par Index, Sipas, Papi của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, tại Tuyên Quang, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số tăng điểm so với năm 2022.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2024.

Để tiếp tục nâng cao Chỉ số PCI, Par Index, Sipas, Papi trong năm 2024 và năm 2025, đồng chí yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện là thành viên Ban Chỉ đạo cần nỗ lực, quyết liệt và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02 ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kế hoạch số 35 ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 05/01/2024 của Chính phủ; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm, hiệu quả những vướng mắc mà các các doanh nghiệp đã phản ánh và thường xuyên đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan được giao phụ trách các nội dung cải cách hành chính của tỉnh có giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt điểm, chưa đạt điểm tối đa.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí…

Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ là 2 cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục