,

Tuyển dụng

1. Thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
2. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2023  
3. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2023
5. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 Sở Nội vụ  
6. Danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn xét tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
7. Thông báo điều chỉnh Phương thức tuyển dụng viên chức năm 2023    
8. Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023
9. Thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021
10. Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
11. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2019
12. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020
13. Nội dung ôn tập: Sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế
14. Danh mục tại liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang
15. Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019