Tìm thấy 79 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 342/BC-SNV Báo cáo Thẩm định đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Nghề KT-CN tỉnh Tuyên Quang 25/09/2019
2 344/BC-SNV Báo cáo Khó khăn vướng mắc khi bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NĐ số 34/2009/NĐ-CP 25/09/2019
3 320/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện số 168-KH/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW 15 ngày đầu tháng 9/2019 20/09/2019
4 336/BC-SNV Báo cáo Về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 20/09/2019
5 332/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI( quý III) 18/09/2019
6 333/BC-SNV Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL quý III/2019 18/09/2019
7 24/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố 17/09/2019
8 330/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (quý III/2019) 16/09/2019
9 325/BC-SNV Báo cáo Cung cấp thông tin về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 14/09/2019
10 327/BC-SNV Báo cáo Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa (từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019) 14/09/2019
11 328/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III năm 2019 14/09/2019
12 329/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019 14/09/2019
13 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
14 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
15 323/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện KH số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh quý III/2019 13/09/2019
16 321/BC-SNV Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019 13/09/2019
17 319/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2019 tỉnh Tuyên Quang 13/09/2019
18 23/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trường phòng Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 10/09/2019
19 316/BC-SNV Báo cáo Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp 05/09/2019
20 307/BC-SNV Báo cáo Làm rõ số lượng người làm việc chưa thực hiện trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục 23/08/2019
1234