Tìm thấy 102 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 14/2019/TT-BNV Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 15/11/2019
2 12/2019/TT-BNV Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 04/11/2019
3 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
4 26/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 04/10/2019
5 346/BC-SNV Báo cáo Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (từ 01/10/2018 đến 30/9/2019) 02/10/2019
6 879/QĐ-BNV Quyết định Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 30/09/2019
7 11/2019/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 30/09/2019
8 344/BC-SNV Báo cáo Khó khăn vướng mắc khi bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NĐ số 34/2009/NĐ-CP 25/09/2019
9 342/BC-SNV Báo cáo Thẩm định đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trường CĐ Nghề KT-CN tỉnh Tuyên Quang 25/09/2019
10 336/BC-SNV Báo cáo Về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 20/09/2019
11 320/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện số 168-KH/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW 15 ngày đầu tháng 9/2019 20/09/2019
12 333/BC-SNV Báo cáo Tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL quý III/2019 18/09/2019
13 332/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI( quý III) 18/09/2019
14 24/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố 17/09/2019
15 330/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (quý III/2019) 16/09/2019
16 329/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019 14/09/2019
17 328/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quý III năm 2019 14/09/2019
18 327/BC-SNV Báo cáo Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa (từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019) 14/09/2019
19 325/BC-SNV Báo cáo Cung cấp thông tin về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 14/09/2019
20 324/BC-SNV Báo cáo Danh sách đối tượng điều trra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 13/09/2019
12345