Mô tả văn bản:

Dự thảo Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

09/4/2018

Ngày kết thúc: 08/5/2018

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG