Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình dự thảo Quyết định Quy định đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/06/2017

 

Ngày kết thúc: 30/07/2017
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG