Mô tả văn bản:

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cáo trình độ sau đại học giai đoạn 2017-2021; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cáo trình độ sau đại học giai đoạn 2022-2026

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

05/7/2021

Ngày kết thúc: 05/8/2021

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG