Mô tả văn bản:

Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

15/10/2021

Ngày kết thúc: 15/11/2021

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG