Mô tả văn bản:

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

28/9/2020

Ngày kết thúc: 28/10/2020

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG