Mô tả văn bản:

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

16/05/2019

Ngày kết thúc: 15/06/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG