Mô tả văn bản:

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

12/4/2019
 

Ngày kết thúc: 12/5/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG