Mô tả văn bản: Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy chế của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/01/2019

 

Ngày kết thúc: 01/02/2019

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG