Mô tả văn bản:

Dự thảo Tờ trình Dự thảo Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

09/4/2018

Ngày kết thúc: 08/5/2018

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG