Mô tả văn bản:

Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định và dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng; Phó trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND huyện/TP

Cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ
Ngày bắt đầu lấy ý kiến:

30/9/2018

Ngày kết thúc: 30/10/2018

 

- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT WEBSITE SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG