CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ 5, 5/5/2022


Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ 5, 5/5/2022Giảm yêu cầu chứng chỉ khi thi, xét thăng hạng giảng viên đại học

Giảng viên đại học khi thi hoặc xét thăng hạng I, II, III sẽ chỉ cần 1 “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”.

Thứ 7, 16/4/2022


Cập nhật: Danh sách 21 trường cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc

Theo Thông báo 297/TB-QLCL năm 2022, có 21 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

Thứ 2, 4/4/2022


Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Dưới đây là danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo Thông báo 297/TB-QLCL ngày 25/3/2022.

Thứ 2, 4/4/2022


Sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV

Ngày 31/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1230/BNV-CCVC gửi các cơ quan Trung ương và địa phương góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn...

Thứ 2, 4/4/2022


Cán bộ quy hoạch chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn

Theo Hướng dẫn số 16, tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, nhân sự "chưa nhất thiết phải đáp ứng ngay các tiêu chuẩn: Kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới, trình độ quản lý nhà nước...".

Thứ 5, 17/3/2022


Cả nước giảm 7 sở ngành, tinh giản hơn 10% biên chế công chức

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2021 cả nước có 1.173 sở ngành, giảm 7 tổ chức; giảm 10,01% biên chế công chức và 11,67% biên chế sự nghiệp.

Thứ 4, 5/1/2022


Phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thứ 5, 4/11/2021Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang