CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨCThông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ 4, 30/6/2021


Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ đang đăng tải và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Thứ 3, 29/6/2021


Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thứ 5, 17/6/2021


Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

Từ ngày 1/8/2021 sẽ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Thứ 4, 16/6/2021


Bộ trưởng Nội vụ: Hàng triệu công chức, viên chức sẽ giảm gánh nặng chứng chỉ

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định quyết tâm cắt bỏ những chứng chỉ không phù hợp, để giảm gánh nặng đối với công chức, viên chức.

Thứ 2, 7/6/2021


Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ...

Ngày 24/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 638/QĐ-BNV ban hành Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Thứ 6, 28/5/2021


Kế hoạch rà soát tổng thể quy định về kéo dài thời gian công tác

Ngày 24/5, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 637/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch rà soát tổng thể quy định về kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý khi đến độ tuổi nghỉ hưu và chế độ phụ cấp chức vụ sau khi thôi...

Thứ 5, 27/5/2021


Khai mạc và tổ chức kỳ tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 20/4/2021, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức...

Thứ 4, 5/5/2021Tổng số: 40 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang