CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao...

Thứ 3, 30/3/2021


Đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng và tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Thứ 6, 5/2/2021
Quy định mới về thi tuyển công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó quy định cụ thể về thi tuyển công chức.

Thứ 5, 3/12/2020


Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, để tiến tới bỏ các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức, Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi các tiêu chí...

Thứ 5, 12/11/2020


Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị...

Thứ 4, 4/11/2020


Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày 25/9/2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thứ 2, 5/10/202010 điểm mới trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, VC từ 20/8/2020

Nghị định 90/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020) quy định nhiều điểm mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cụ thể như sau:

Thứ 5, 20/8/2020Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang