CHUYÊN MỤC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/8/2020, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 3298-CV/BDVTW...

Thứ 6, 18/9/2020


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020), nhằm tuyên truyền lịch sử, diễn biến, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong...

Thứ 6, 18/9/2020


Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 6 nội dung đáng chú ý nhất

Với 436/455 đại biểu tán thành, ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như sau:

Thứ 2, 7/9/2020Cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”

Cẩm nang “Cung cấp thông tin về chủ quyền và tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam” do Cục thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản thông tin và tuyên truyền biên soạn, xuất bản.

Thứ 3, 26/5/2020
Tổng số: 73 | Trang: 1 trên tổng số 8 trang