CHUYÊN MỤC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Cụm thi đua số 3

Tại trường Đại học Tân Trào, Cụm thi đua số 3 thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chủ nhật, 18/7/2021Tổng số: 104 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang