CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 14-6, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2018 và công bố Chỉ số CCHC năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thứ 6, 14/6/2019


Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ, Công Đoàn viên chức, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2018.

Thứ 4, 17/10/2018


Cải cách hành chính về bảo hiểm: Đặt quyền lợi của người tham gia lên trước

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, tích cực triển khai giao dịch điện tử là một trong những giải pháp mà BHXH tỉnh nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Thứ 2, 11/9/2017


Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Thứ 2, 11/9/2017


Một dự án đầu tư nông nghiệp “gánh” 40 thủ tục hành chính

Ngày 05/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn cơ chế chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển doanh nghiệp nông nghiệp.

Thứ 2, 11/9/2017


Phê duyệt đề tài nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề tài “Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Thứ 2, 11/9/2017


Công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 847/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã...

Thứ 2, 11/9/2017Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang