,

Cải cách hành chính

Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Sáng 19-7, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố cả nước.