CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH


Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày 20-7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Thứ 4, 21/7/2021


Cải cách TTHC trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách...

Thứ 2, 19/7/2021


Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Thứ 2, 19/7/2021


Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Chiều 24-6, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR INDEX) của các bộ, ngành, địa phương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020...

Thứ 6, 25/6/2021


Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI

Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế. Giải pháp này thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế cần phải...

Thứ 5, 27/5/2021Trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với những nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp trọng dân, lắng nghe nhân dân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục...

Thứ 6, 16/4/2021Công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020

Sáng 14/4/2021, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức.

Thứ 5, 15/4/2021Tổng số: 33 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang