CHUYÊN MỤC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Năm 2022, tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc; chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, chuyên nghiệp.

Thứ 2, 9/5/2022


Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày 28/3, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với 34 nội dung tại 43 điều... Phó...

Thứ 6, 1/4/2022


UBND tỉnh phát động thi đua năm 2022

Ngày 11-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã phát động thi đua năm 2022.

Thứ 6, 11/2/2022


Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày 28-10, tiếp tục nội dung chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Thứ 6, 29/10/2021


Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi đua khen thưởng

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng "được khen thưởng nhưng chưa thực sự tiêu biểu". Vì vậy, dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) lần này...

Thứ 6, 29/10/2021


Để công tác thi đua, khen thưởng sát hơn với thực tế

Sau 17 năm thực hiện, Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua, khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội....

Chủ nhật, 24/10/2021


Những nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin trân trọng giới...

Thứ 7, 23/10/2021


Rà soát, đánh giá tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 24/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2370/BNV-BTĐKT gửi các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Công văn số 2423/BNV-BTĐKT ngày 26/5/2021 gửi UBND các tỉnh,...

Thứ 6, 4/6/2021


Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...

Ngày 06/5/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...

Thứ 5, 13/5/2021


Tiếp tục hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, Chính phủ đã thống nhất với nội dung cơ bản của Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành...

Thứ 2, 10/5/2021Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang