CHUYÊN MỤC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ


Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Sáng 8-6, tại Hội trường UBND tỉnh, Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

Thứ 3, 8/6/2021Đề xuất định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức ngành y tế

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành y tế.

Thứ 6, 14/5/2021


Thủ tướng: Nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, rà soát không thực hiện cấp “hàm”.

Thứ 4, 5/5/2021


Phải nỗ lực rất lớn bởi tinh gọn bộ máy sẽ đụng đến lợi ích cá nhân

Công việc của Bộ Nội vụ rất nặng nề, đụng đến bộ máy, đến con người là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp. Vì thế, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, cầu thị, xem xét nhiều chiều, lắng nghe ý kiến trái chiều, ý kiến phản biện, trao đi đổi lại rồi mới làm.

Thứ 4, 5/5/2021


Một số nội dung chính của Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động (theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày...

Ngày 16/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2021 để xem xét, cho ý kiến về 13 nội dung, trong đó có Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Tuyên...

Thứ 2, 19/4/2021


Triển khai các nghị định của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 02/11/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các nghị định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ 2, 2/11/2020Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”

Chiều ngày 21/8, tại trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước” cho các cá nhân thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Thứ 7, 22/8/2020Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang