CHUYÊN MỤC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC TN

Đề xuất người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội

Sáng nay (27/5), thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trước Quốc hội.

Thứ 3, 31/5/2022


Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 12/4/2022, tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu...

Thứ 3, 12/4/2022


Việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc

Nhờ thực hiện tốt việc quán triệt chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính nên công tác sắp xếp đon vị hành chính ở đa số địa phương đã bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và tiến độ theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ 2, 21/3/2022


Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Sáng ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hội nghị được triển khai trực tuyến tới...

Thứ 3, 14/12/2021


Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân

Trải qua 76 năm xây dựng đất nước, xây dựng chính quyền, công tác dân vận luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt, trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi...

Thứ 6, 22/10/2021

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với công chức Tư pháp - hộ tịch và tiêu chuẩn chứng chỉ tin học đối với các chức danh công chức cấp xã

Ngày 25/6/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3089/BNV-CQĐP về việc tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã.

Thứ 6, 6/8/2021


Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ...

Thứ 4, 21/7/2021Tổng số: 52 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang