CHUYÊN MỤC TÔN GIÁO


Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng dân tộc Mông

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SNV ngày 22/2/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019, trong tháng 3/2019, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang tổ chức 03 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng,...

Thứ 4, 3/4/2019


Tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Mông

Thực hiện Chương trình phối hợp số 14-KH/TĐTN-SNV ngày 26/12/2017 giữa Tỉnh đoàn Thanh niên và Sở Nội vụ về “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ...

Thứ 3, 22/1/2019


Đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 03 tôn giáo hoạt động là đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành với trên 50.000 tín đồ trên địa bàn 07 huyện, thành phố. Thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trong những năm qua,...

Thứ 7, 8/12/2018


Tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồPhật giáo trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/7/2018 (27-5 Mậu tuất) tại trụ sở của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (Chùa An Vinh, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ khai Pháp Hạ trường theo Thông bạch hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo...

Thứ 5, 26/7/2018Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang