CHUYÊN MỤC TÔN GIÁO

Lãnh đạo Sở Nội vụ thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2020

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, từ ngày 15/12 đến ngày 24/12/2020, lãnh đạo Sở Nội vụ do ông Vũ Ngọc Khánh đã đến thăm và chúc mừng một số giáo xứ, giáo họ đạo Công giáo, chi hội, điểm nhóm đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Thứ 7, 26/12/2020


Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, từ ngày 28/10...

Thứ 2, 2/11/2020


Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày...

Thứ 5, 22/10/2020


Hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày...

Thứ 2, 19/10/2020

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019

Từ ngày 05-08/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 90 cán bộ, công chức là cán bộ, công chức theo dõi, phụ trách công tác tôn giáo thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực...

Thứ 6, 15/11/2019


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2019

Trong 02 ngày, 16 và 17/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 130 cán bộ, công chức là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Đề án 174 của Chính phủ.

Thứ 4, 18/9/2019


Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo năm 2019

Ngày 29/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Thứ 6, 30/8/2019Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang