CHUYÊN MỤC TÔN GIÁO


Thông tin, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành tại huyện Na Hang, Hàm Yên

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SNV ngày 25/01/2021 của Sở Nội vụ thực hiện thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021, ngày 28/3/2021, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Hàm Yên, Na Hang tổ chức 02 buổi thông tin, tuyên truyền pháp luật về...

Thứ 2, 29/3/2021


Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc

Sáng ngày 14/3/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm nhóm Lũng Mây, xã Đông...

Thứ 2, 15/3/2021


Lãnh đạo Sở Nội vụ thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo dịp Lễ giáng sinh năm 2020

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, từ ngày 15/12 đến ngày 24/12/2020, lãnh đạo Sở Nội vụ do ông Vũ Ngọc Khánh đã đến thăm và chúc mừng một số giáo xứ, giáo họ đạo Công giáo, chi hội, điểm nhóm đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh.

Thứ 7, 26/12/2020


Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, từ ngày 28/10...

Thứ 2, 2/11/2020


Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày...

Thứ 5, 22/10/2020


Hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày...

Thứ 2, 19/10/2020


Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang