CHUYÊN MỤC TÔN GIÁO
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019

Từ ngày 05-08/11/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 90 cán bộ, công chức là cán bộ, công chức theo dõi, phụ trách công tác tôn giáo thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực...

Thứ 6, 15/11/2019


Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2019

Trong 02 ngày, 16 và 17/9/2019, Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 130 cán bộ, công chức là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Đề án 174 của Chính phủ.

Thứ 4, 18/9/2019


Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo năm 2019

Ngày 29/8/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh.

Thứ 6, 30/8/2019Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng dân tộc Mông

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-SNV ngày 22/2/2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019, trong tháng 3/2019, Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang tổ chức 03 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng,...

Thứ 4, 3/4/2019


Tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Mông

Thực hiện Chương trình phối hợp số 14-KH/TĐTN-SNV ngày 26/12/2017 giữa Tỉnh đoàn Thanh niên và Sở Nội vụ về “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ...

Thứ 3, 22/1/2019


Đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 03 tôn giáo hoạt động là đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành với trên 50.000 tín đồ trên địa bàn 07 huyện, thành phố. Thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trong những năm qua,...

Thứ 7, 8/12/2018Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang