CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC


Một số điểm mới cần lưu ý của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Sau nhiều lần thảo luận và góp ý, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với một số điều mới mà công chức, viên chức cần lưu ý.

Thứ 2, 2/12/2019Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang