CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC


Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã năm 2020 theo Quyết...

Từ ngày 17/7/2020 đến ngày 15/8/2020, Sở Nội vụ đã phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, Bộ Nội vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho 480 cán bộ, công chức xã năm 2020 là: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân...

Thứ 2, 17/8/2020Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang