CHUYÊN MỤC THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ


Văn bản số 892/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 3, 31/3/2020Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang